Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) đã quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Từ đó, ngày 6-12 hàng năm được lấy làm Ngày Truyền thống của Hội.

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, ngày ...
Tiếp nối truyền thống Anh hùng

Tiếp nối truyền thống Anh hùng

Tiểu đoàn Trinh sát 20 được thành lập ngày 21/11/1992, trực thuộc Quân Khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ