Những nữ lái xe Trường Sơn “Thời hoa lửa”

Những ngày tháng 3, những nữ chiến sĩ của Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn được hội ngộ trong một không gian mang đậm dấu ấn của lịch sử ở Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) để cùng nhau ôn lại ký ức về những năm tháng lái xe ở rừng Trường Sơn. Những nữ chiến sĩ năm xưa giờ đây đã ở vào tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng câu chuyện mà họ kể cho thế hệ trẻ ngày nay đã góp phần “truyền lửa” cho những chủ nhân tương lai của đất nước có thêm nội lực phấn đấu dựng xây đất nước ngày càng phát triển.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Những nữ lái xe Trường Sơn “Thời hoa lửa”

Những ngày tháng 3, những nữ chiến sĩ của Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn được hội ngộ trong một không gian mang đậm dấu ấn của lịch sử ở Khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) để cùng nhau ôn lại ký ức về những năm tháng lái xe ở rừng Trường Sơn. Những nữ chiến sĩ năm xưa giờ đây đã ở vào tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng câu chuyện mà họ kể cho thế hệ trẻ ngày nay đã góp phần “truyền lửa” cho những chủ nhân tương lai của đất nước có thêm nội lực phấn đấu dựng xây đất nước ngày càng phát triển.