Phát triển con người toàn diện: Sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững đất nước

Việt Nam xác định đặt con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển; coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ. Mọi chủ trương, chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người là trung tâm...

Đừng nên làm hoen ố tấm gương trong

Đừng nên làm hoen ố tấm gương trong

Cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) hưu trí là lực lượng quan trọng, nòng cốt ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đây là đội ngũ đã kinh qua nhiều lĩnh vực và môi ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ