Kinh tế trang trại

Kinh tế trang trại

Theo Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, năm 2011 Thành phố có 1.124 trang trại. Đến năm 2019, Hà Nội có 3.150 trang trại, tăng 2.026 trang trại so ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ