Sẵn sàng trước thử thách mới

Sẵn sàng trước thử thách mới

Ngay sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, các chiến sĩ mới sẽ được điều động về các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh ...
Kiểm tra bắn giai đoạn 1

Kiểm tra bắn giai đoạn 1

Chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn, kế hoạch của các cấp về huấn luyện, SSCĐ, từ ngày 23/5 đến ngày 26/5, tại Trường bắn Hoà Thạch, Tiểu đoàn ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ