Nâng cao năng lực phòng thủ dân sự cấp xã

Nét mới trong công tác chỉ đạo của huyện là đưa nội dung phòng thủ dân sự gắn với các cuộc diễn tập. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; hoàn thiện kế hoạch phòng thủ dân sự; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống.

Huấn luyện giỏi ở Trung đoàn 692

Huấn luyện giỏi ở Trung đoàn 692

Trong những năm qua, Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 luôn là đơn vị đi đầu trong công tác huấn luyện, được Bộ Quốc phòng công nhận “Đơn vị huấn ...
Những người thầy nâng cánh ước mơ

Những người thầy nâng cánh ước mơ

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội-cái nôi đào tạo, rèn luyện nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ kiên trung cho Thủ đô, góp phần vào công cuộc xây ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Nâng cao năng lực phòng thủ dân sự cấp xã

Nét mới trong công tác chỉ đạo của huyện là đưa nội dung phòng thủ dân sự gắn với các cuộc diễn tập. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; hoàn thiện kế hoạch phòng thủ dân sự; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống.