Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Để tìm ra những giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam, ngày 9/8/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” để đưa ra những giải pháp quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam theo hướng là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ