Việt Nam tiếp tục nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Theo báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020, Việt Nam giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nâng thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Phấn đấu lên quận vào năm 2025

Phấn đấu lên quận vào năm 2025

Năm 2021, huyện Đan Phượng tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2025
Khu vực nông thôn có nhiều đổi mới

Khu vực nông thôn có nhiều đổi mới

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Việt Nam tiếp tục nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Theo báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020, Việt Nam giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng nâng thứ hạng của Việt Nam trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu.