Viết tiếp truyền thống Pháo Đài Láng anh hùng

Cách đây 74 năm, ngay trong thời khắc đầu tiên của toàn quốc kháng chiến, Pháo đài Láng cùng các pháo đài Xuân Tảo, Xuân Canh đã giáng cho quân Pháp những đòn bất ngờ, choáng váng, trút những viên đạn hờn căm đầu tiên lên đầu thù.

90 năm chặng đường phát triển

90 năm chặng đường phát triển

Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam qua hoạt động thực tiễn ngày càng ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Viết tiếp truyền thống Pháo Đài Láng anh hùng

Cách đây 74 năm, ngay trong thời khắc đầu tiên của toàn quốc kháng chiến, Pháo đài Láng cùng các pháo đài Xuân Tảo, Xuân Canh đã giáng cho quân Pháp những đòn bất ngờ, choáng váng, trút những viên đạn hờn căm đầu tiên lên đầu thù.