Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh - Thiên anh hùng ca bất diệt

Sinh thời khi nhắc tới Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”.

90 năm chặng đường phát triển

90 năm chặng đường phát triển

Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam qua hoạt động thực tiễn ngày càng ...
3 lần bị bắt, 3 lần được biểu dương

3 lần bị bắt, 3 lần được biểu dương

Hơn bảy thập kỷ từ Mùa Thu cách mạng 1945, cả dân tộc đã đi qua cuộc trường chinh “sáng chắn bão giông, chiều che nắng lửa”. Đồng hành cùng cả nước ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh - Thiên anh hùng ca bất diệt

Sinh thời khi nhắc tới Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”.