Ngày Quốc tế Hòa bình

Có thể thấy, được sống trong hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Hơn lúc nào hết, sự chung sức, đồng lòng của mọi quốc gia, dân tộc và ý thức của người dân ngay lúc này đây là sức mạnh vô cùng quan trọng góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường, hòa bình, không có dịch bệnh và chiến tranh…

Ngày Quốc tế Hòa bình

Ngày Quốc tế Hòa bình

Có thể thấy, được sống trong hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Hơn lúc ...
Vững tay máy, chắc tay súng

Vững tay máy, chắc tay súng

Tự vệ của Công ty là lực lượng nòng cốt trực tiếp bám công trường, khơi thông dòng chảy, bảo đảm hệ thống thoát nước thông thoáng và bảo vệ tài sản ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ