Độ tuổi nghỉ hưu: Điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 với nhiều nội dung mới, trong đó có quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung. Và đối với các đối tượng công tác trong quân đội nói riêng, quy định đó có trực tiếp điều chỉnh về tuổi phục vụ tại ngũ, tuổi nghỉ hưu không? Những tổng hợp sau đây mong muốn sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm nội dung này.

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

o hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi muốn xin xuất ngũ. Vậy xin hỏi, để xuất ngũ tôi phải làm những thủ tục gì. Chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Em là cán bộ hưởng lương Nhà nước, em được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị 3 tháng, trong 3 tháng đấy em có được hỗ trợ tiền cho gia đình là 160.000 ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ