Phát huy tinh thần chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” xây dựng bản lĩnh chính trị cho LLVT Thủ đô hiện nay

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” không chỉ đem lại niềm tin to lớn cho quân và dân ta, mà còn được đánh giá là một trong những chiến thắng mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ XX, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng, để lại nhiều bài học quý giá, trong đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần “Dám đánh, biết đánh và quyết thắng” cho LLVT Thủ đô, là bài học thành công nhất, quyết định nhất đến thắng lợi của chiến dịch.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ