Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu GDP năm 2022 tăng 6-6,5%

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6-6,5%... Là mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu được xác định trong Báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của Chính phủ tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Mục tiêu kinh tế tăng trưởng năm 2022

Mục tiêu kinh tế tăng trưởng năm 2022

Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, cả năm dự kiến ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ