Luật cư trú và thẻ căn cước gắn chíp

Luật cư trú và thẻ căn cước gắn chíp

Luật Cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013 được ban hành đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác lập ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ