Toàn văn: Bài Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 3-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Quốc phòng Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ