Bài 4: An ninh môi trường và những thách thức của Việt Nam

An ninh môi trường là trạng thái hệ thống các yếu tố cấu thành môi trường cân bằng để bảo đảm điều kiện sống và phát triển của con người cũng như các loài sinh vật trong hệ thống đó.

EVFTA và những cam kết về nhân quyền

EVFTA và những cam kết về nhân quyền

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là một loại hiệp định thế hệ mới, bao hàm không chỉ các quy định về thương mại, ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Bài 4: An ninh môi trường và những thách thức của Việt Nam

An ninh môi trường là trạng thái hệ thống các yếu tố cấu thành môi trường cân bằng để bảo đảm điều kiện sống và phát triển của con người cũng như các loài sinh vật trong hệ thống đó.