Tôn trọng lẫn nhau-Đối thoại và hợp tác-Bảo đảm tất cả quyền con người cho tất cả mọi người

Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người là minh chứng rõ nét khẳng định, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng là thành viên trách nhiệm, tích cực của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ