Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sáng 5-7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ Bảy để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. 

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ