Sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua

Năm 2023, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc đạt chất lượng, hiệu quả. Nhất là việc bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ