Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Tôi đã nghiên cứu Nghị định số 79/2020/NĐ-CP về chế độ, chính sách cho sĩ quan dự bị (SQDB). Hiện nay tôi thuộc đối tượng cán bộ hưởng lương ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3/1986, huấn luyện tại d1, f353, giữa năm 1986 tôi chuyển về e751, f347 Quân đoàn 14 Tràng Định-Lạng Sơn, đến giữa năm 1989 ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Ba tôi mới tìm được Danh sách đề nghị ra quân đợt 3/1985. Giấy ghi thông tin như sau: Họ tên: Nguyễn Văn Linh 82069547; nhập ngũ: 2/1982; cấp bậc: ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tôi nhập ngũ tháng 3/2007 tới tháng 12/2010 thì xuất ngũ. Khi xuất ngũ tôi có hưởng trợ cấp một lần. Sau khi xuất ngũ, từ năm 2015 đến nay tôi có ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 2/1998, xuất ngũ tháng 4/2001, cấp bậc Thiếu úy. Tôi đăng ký DBĐV hạng 1 tại Ban CHQS Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Bố tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1969 và xuất ngũ năm 1976. Bố tôi từng làm chế độ thương binh mấy năm trước, do mất một số giấy tờ nên phải làm lại. Khi ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ