Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

o hoàn cảnh gia đình khó khăn tôi muốn xin xuất ngũ. Vậy xin hỏi, để xuất ngũ tôi phải làm những thủ tục gì. Chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ...
Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Tìm hiểu chính sách - pháp luật

Hỏi: Em là cán bộ hưởng lương Nhà nước, em được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị 3 tháng, trong 3 tháng đấy em có được hỗ trợ tiền cho gia đình là 160.000 ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ