“Quan tâm”- Những khoảng tối dưới chân đèn

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta rất cần được quan tâm, bởi quan tâm không chỉ thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia, nhận rõ năng lực và sự cống hiến của mỗi cá nhân trong xã hội, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên, tinh thần to lớn để chúng ta vượt qua những thách thức, khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, do mang lòng ích kỷ, đố kỵ của chủ nghĩa cá nhân, một số người khi có chút ít thành tích là thích khoe khoang, muốn được tổ chức hoặc người khác quan tâm, ghi nhận nên đặt ra những đòi hỏi vô lý, quá mức. Đây chính là cội nguồn sinh ra sự nghi kỵ, công kích lẫn nhau, dẫn đến nội bộ mất đoàn kết.

Hãy để “danh thơm” lưu đọng mãi

Hãy để “danh thơm” lưu đọng mãi

Tinh thần đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn, thử thách, đấu tranh chống chọi với thiên tai, địch họa, cố kết cộng đồng làng xã, gắn bó thủy chung ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ