Căn bệnh “trung bình chủ nghĩa”: Mối nguy hại không của riêng ai

Nguyên nhân sâu xa cấu thành căn bệnh “trung bình chủ nghĩa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) hiện nay, chính là tư tưởng phấn đấu cầm chừng. Nguy hiểm hơn, nội dung và hình thức của biểu hiện này tinh vi, khó nhận biết nên dễ dàng che đậy cái bản chất thật bên trong, khiến người ta lầm tưởng đó là tính khiêm tốn, giản dị của người CB, ĐV chân chính.

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Căn bệnh “trung bình chủ nghĩa”: Mối nguy hại không của riêng ai

Nguyên nhân sâu xa cấu thành căn bệnh “trung bình chủ nghĩa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) hiện nay, chính là tư tưởng phấn đấu cầm chừng. Nguy hiểm hơn, nội dung và hình thức của biểu hiện này tinh vi, khó nhận biết nên dễ dàng che đậy cái bản chất thật bên trong, khiến người ta lầm tưởng đó là tính khiêm tốn, giản dị của người CB, ĐV chân chính.