Mục tiêu tăng trưởng năm 2022 của Hà Nội

Năm 2022, Thành phố sẽ tập trung kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hành động và sáng tạo với 22 chỉ tiêu phát triển để phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu tăng trưởng 7,0-7,5% của năm 2022.

Nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế

Nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế

Năm qua, ngành Nông nghiệp Đã chủ động vượt khó và có bước tăng trưởng vượt bậc, đạt “mục tiêu kép; vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh ...
Kiểm soát ca nhiễm mới 

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình hình dịch ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ