75 năm sáng ngời đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”

Lịch sử dân tộc ta gắn liền với những kỳ tích dựng nước và giữ nước, đặc biệt là truyền thống chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Truyền thống vẻ vang đó đã được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh, khi toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, đã anh dũng  “đánh thắng hai đế quốc to”, giành lại non sông, đất nước. Đây là chiến thắng to lớn nhất, triệt để và tròn vẹn nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. Để có được những thắng lợi vĩ đại ấy, đã có biết bao người con ưu tú của dân tộc  hiến dâng  cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. 

Để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Đây là phương châm của UBND thành phố Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phục vụ nhân dân đón năm mới trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn ...
Thách thức với mục tiêu tăng trưởng

Thách thức với mục tiêu tăng trưởng

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, trước kết quả mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng không như mong đợi (GDP tăng 4,24%), Thủ tướng Chính ...
Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết toàn dân tộc

Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban ...
Tầm vóc vĩ đại

Tầm vóc vĩ đại

Vào lúc 11 giờ 30 phút  ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Độc ...
Sức mạnh nội sinh của  dân tộc

Sức mạnh nội sinh của  dân tộc

Trong ý kiến trao đổi với báo chí về  cuộc Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người ...
Vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội

Vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội

Thanh niên quân đội phải luôn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ