Hành trình đầy tự hào của Việt Nam

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11 bằng hình thức trực tuyến, là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Hành trình đầy tự hào của Việt Nam

Hành trình đầy tự hào của Việt Nam

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11 bằng hình thức trực tuyến, là một trong những hoạt động cấp cao ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Hành trình đầy tự hào của Việt Nam

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 12-15/11 bằng hình thức trực tuyến, là một trong những hoạt động cấp cao quan trọng nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.