Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sáng 12-9, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9-Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Điểm sáng kinh tế Việt Nam

Điểm sáng kinh tế Việt Nam

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến mới, chưa từng có tiền lệ, rất khó dự báo, khó khăn, thách ...
Xây dựng quân đội mạnh về chính trị

Xây dựng quân đội mạnh về chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ