Lan tỏa Phong trào “Dân vận khéo”

Để thực hiện tốt công tác dân vận, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, trọng tâm là hoạt động công tác vận động quần chúng.

Lá cờ đầu trong công tác hội

Lá cờ đầu trong công tác hội

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội CCB thành phố Hà Nội đánh giá cao trong ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Lan tỏa Phong trào “Dân vận khéo”

Để thực hiện tốt công tác dân vận, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng. Trong đó, trọng tâm là hoạt động công tác vận động quần chúng.