Để giáo dục chính trị không bị “khó và khô”

Thời gian qua, Tiểu đoàn Thông tin 610 đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đổi mới công tác giáo dục chính trị

Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Để giáo dục chính trị không bị “khó và khô”

Thời gian qua, Tiểu đoàn Thông tin 610 đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đổi mới công tác giáo dục chính trị