Vượt khó, nghĩa tình

Vượt khó, nghĩa tình

Năm 2020, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các cấp Hội  Cựu chiến binh (CCB) huyện Mỹ Đức đã đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau làm ...
Nhiều đột phá trong công tác kỹ thuật 

Nhiều đột phá trong công tác kỹ thuật 

Kế thừa những kết quả đã đạt được, năm 2020, dù phải chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 và diễn biến khắc nghiệt của thời tiết nhưng ngành Kỹ ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ