A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người là niềm tin tất thắng

 

QPTĐ-Đó không chỉ là bài hát của nhạc sĩ Chu Minh viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là suy nghĩ, tấm lòng của muôn triệu trái tim Việt Nam và nhân loại về Người. Tên tuổi của Người sống mãi với non sông Việt Nam và trở thành niềm tin tất thắng, đồng hành cùng dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác-Tiến sĩ Văn Thị Mai trong một bài viết nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ đã bình luận như vậy. 

“Người là niềm tin tất thắng” là một ca khúc bất hủ, ra đời ngay trong bối cảnh lịch sử của năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng còn phải vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh “song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn!”- (Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh).  Thắng lợi đó đã được Bác khẳng định từ sớm, rất sớm và hơn nữa, Người còn dự báo về một đất nước sẽ được xây dựng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sau khi sạch bóng quân thù.

Dự báo của Bác đã thành hiện thực sau hơn 50 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, đất nước ta thực sự đã “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, trong Diễn văn kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020): “…Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; có thêm nhiều điều kiện, tiền đề thuận lợi để vững bước trên con đường mà Đảng ta, nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Thành tựu của 35 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”. 

Niềm tin và sự tất thắng của cách mạng Việt Nam không phải là thứ chủ nghĩa duy tâm, phi hiện thực, mà niềm tin và sự tất thắng ấy dựa trên nền tảng tư tưởng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin-học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong quá trình xây dựng lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người; phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại; đề cao giá trị nhân văn, đạo đức, soi sáng quá trình nhận thức và giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy xu hướng phát triển tất yếu của lịch sử và khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, từ đó, Người đã nỗ lực hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lý luận để sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và định hướng để Đảng ta xây dựng đường lối đúng đắn, tổ chức lực lượng cách mạng và lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng CNXH

Trong bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam", nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn manh: “Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin-học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện…”.

Đó là niềm tin của mỗi chúng ta về con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn và chỉ có con đường cách mạng của giai cấp công nhân mới đưa đất nước đến toàn thắng.

Hữu Văn 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Khai mạc tập huấn DQTV năm 2022

Khai mạc tập huấn DQTV năm 2022

Sáng 20-1, Ban CHQS huyện Thường Tín và Ban CHQS quận Hoàng Mai đã khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm ...
Về quê ăn Tết

Về quê ăn Tết

Câu chuyện “khóa cửa” nhà dân có người đi làm ăn xa về quê ăn Tết là một cách làm rất “máy móc” . Để ứng phó với yêu ...
Bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân

Bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân

Ngày 19-1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ