A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn Bộ binh 301 

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí MinhQPTĐ-Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 301 đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sáng tạo, đội ngũ cán bộ cơ sở của Sư đoàn đã từng bước trưởng thành về nhiều mặt. Để hiểu sâu về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Lưu Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn.

Thực binh tiến công địch đổ bộ đường không trong diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 301 năm 2020.

PV: Thưa đồng chí, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa như thế nào trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở Sư đoàn hiện nay?

Thượng tá Lưu Nam Tiến: Nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp ủy Đảng các cấp đã triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đội ngũ cán bộ các cấp đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, hành động, ý thức trách nhiệm trong việc tự soi, tự sửa, tự rèn luyện được nâng lên. Đội ngũ cán bộ đơn vị đã thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

PV: Để phát huy hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Lưu Nam Tiến: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung có ý nghĩa quan trọng quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên trong nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ hằng tháng, hằng quý đều tập trung vào các nhiệm vụ khó, việc mới. Nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ theo chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng người. Cùng với đó, việc triển khai cho cán bộ các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đăng ký phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện được chỉ huy các cấp chú trọng. Nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp có tác động trực tiếp đến tư tưởng và hành động của cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện xây dựng cho đội ngũ cán bộ có đức tính khiêm tốn, trong sáng, giản dị, tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội… được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm. Một nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở mà chúng tôi xác định nữa là việc bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp, tác phong công tác của cán bộ. Hằng tháng, các tổ chức Đảng đều tiến hành sinh hoạt đánh giá kết quả việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tiêu chí nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, việc quan tâm bồi dưỡng, bổ nhiệm và điều động cán bộ đối với các đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt vào vị trí cán bộ chủ chốt bảo đảm đúng người, phát huy tối đa khả năng, sở trường của từng cán bộ, qua đó, tạo động lực để đội ngũ cán bộ cơ sở phấn đấu vươn lên, gắn bó và trách nhiệm hơn trong xây dựng đơn vị.

PV: Đồng chí cho biết, thông qua xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đơn vị đã đạt được kết quả như thế nào và những biện pháp trọng tâm trong thời gian tới là gì?

Thượng tá Lưu Nam Tiến: Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhìn chung đội ngũ cán bộ trong Sư đoàn đã từng bước trưởng thành về nhiều mặt như: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, giản dị, gương mẫu trong lời nói và việc làm, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Trên từng cương vị, chức trách được giao, đội ngũ cán bộ các cấp luôn nêu cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng huấn luyện, quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị. Nhất là đối với cán bộ trẻ mới ra trường, đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trong những việc khó, nhiệm vụ mới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Thông qua hoạt động thực tiễn, cán bộ các cấp được học tập, rèn luyện, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo trong khó khăn góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết, cấp ủy Đảng các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động cho đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước những biểu hiện tiêu cực của xã hội, đặc biệt là sự chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy tốt vai trò nêu gương của cấp ủy, người chủ trì các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ nêu cao tính tự học, tự rèn, sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tác phong làm việc khoa học. Thực hiện tốt nội dung sơ kết, rút kinh nghiệm lấy việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể để bình xét, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ hằng năm bảo đảm dân chủ, đúng người, đúng việc.     

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Đông (Thực hiện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ