A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết tâm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

 

QPTĐ-Ngày 11-8, Chính phủ khóa XV họp Phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp. Phiên họp được tổ chức trực tuyến toàn quốc tới các địa phương qua các điểm cầu. Phiên họp tập trung thảo luận, thống nhất những vấn đề then chốt, quan trọng nhất trên các lĩnh vực của đất nước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Internet)

13 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết, trước hết; kiên định mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nhất là hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp ý kiến đến các nội dung quan trọng về: Nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025. Các ý kiến phát biểu khẳng định: Sau khi Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành công tốt đẹp, Chính phủ đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Đặc biệt, Chính phủ sau khi được kiện toàn đã nhanh chóng bắt nhịp, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; thể hiện một tập thể đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, nói đi đôi với làm. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50 ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ với các nhóm nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể. Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội đã được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 11 của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua thành các nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế.

Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là một phiên họp có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều phương diện nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phiên họp diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng và kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV đã đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; từng bước xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho chúng ta thấy rõ hơn trọng trách của Chính phủ trước Đảng, trước Nhà nước và trước nhân dân, thực hiện tốt vai trò là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; thấy rõ hơn các yêu cầu, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội vừa mới ban hành.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước; đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền cảm hứng, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phương Linh
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ