Ban CHQS quận Cầu Giấy: Giữ vững "trận địa vùng xanh"
Ban CHQS quận Cầu Giấy: Giữ vững "trận địa vùng xanh"
Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờChủ nhật hàng tuần lúc 9:15-9:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1)Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2)
Tuổi trẻ Thủ đô sôi nổi hướng ứng tháng thanh niên
Tuổi trẻ Thủ đô sôi nổi hướng ứng tháng thanh niên
Chương trình Truyền hình Quốc phòng Thủ đô được phát sóng 2 khung giờChủ nhật hàng tuần lúc 9:15-9:35 trên kênh Truyền hình Hà Nội 1 (H1)Phát lại vào Thứ 2 hàng tuần lúc 19:45-20:05 trên kênh Truyền hình Hà Nội 2 (H2)
Ngày 26/7/2020
Ngày 26/7/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 19/7/2020
Ngày 19/7/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 12/7/2020
Ngày 12/7/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 05/7/2020
Ngày 05/7/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 28/6/2020
Ngày 28/6/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 21/6/2020
Ngày 21/6/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 14/6/2020
Ngày 14/6/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 07/6/2020
Ngày 07/6/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Ngày 31/5/2020
Ngày 31/5/2020
Truyền hình Quốc phòng Thủ đô
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ