A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Nội tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

QPTĐ- Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 20/3 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội hội thảo khoa học góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành Thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Thành phố thuộc lĩnh vực công tác của đơn vị mình.

Trong xây dựng, ban hành VBQPPL, trên cơ sở lĩnh vực, ngành theo dõi phụ trách và nhiệm vụ UBND Thành phố giao, trong tháng 12 hàng năm, chủ động rà soát, lập danh mục đề xuất kế hoạch ban hành VBQPPL năm tiếp theo, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố và Thường trực HĐND Thành phố để đảm bảo sự chủ động, nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ xây dựng VBQPPL.

Các sở, ngành tham mưu HĐND Thành phố, UBND Thành phố kịp thời ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các VBQPPL theo thẩm quyền; lưu ý cần nghiên cứu kỹ nội dung đề xuất, báo cáo để UBND Thành phố chỉ đạo, tránh trường hợp xin rút nội dung không ban hành trong quá trình thực hiện.

Chủ động thực hiện quy trình lấy ý kiến góp ý, tham vấn của các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan đến nội dung, lĩnh vực quản lý của từng ngành theo quy định để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của VBQPPL sau khi được ban hành có hiệu quả, chất lượng.

Rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sự chỉ đạo của HĐND Thành phố, UBND Thành phố về công tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện tồn tại, khó khăn. Từ đó, có các giải pháp, biện pháp phù hợp để đẩy mạnh tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở sở, ngành mình; khi tham mưu, đề xuất việc ban hành văn bản phải đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật…; chủ động việc lập đề nghị xây dựng VBQPPL theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn được quy định trong Luật Ban hành VBQPPL.

Quá trình soạn thảo văn bản cần bám sát các chính sách đã được thông qua, tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, đặc biệt là thời hạn soạn thảo, tránh tình trạng do yêu cầu về thời gian nên xin áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn mà không thuộc các trường hợp được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn; tăng cường kiểm soát việc ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn; tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo văn bản và các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn bằng hình thức phù hợp…

Trong công tác rà soát, kiểm tra VBQPPL, chủ động rà soát các VBQPPL thuộc các lĩnh vực do sở, ban, ngành quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và đòi hỏi của thực tiễn; xác định rõ khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành, từ đó xác định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản; tăng cường kiểm tra VBQPPL của Thành phố thuộc các lĩnh vực do các sở, ban, ngành, cơ quan mình quản lý, kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý; thường xuyên rà soát các VBQPPL và thực tiễn thi hành pháp luật để kịp thời đề xuất, soạn thảo, trình HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành các VBQPPL điều chỉnh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý…

HÀ AN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ