A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND các huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Thạch Thất và UBND thị xã Sơn Tây

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023

QPTĐ-UBND các huyện Chương Mỹ, Mê Linh, Thạch Thất và UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. 

*Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố, sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện Chương Mỹ, nòng cốt là cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò chức năng phối hợp chặt chẽ và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhiều nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng, Thành uỷ, UBND Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao. Tiêu biểu, đã có nhiều biện pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể trong đó cơ quan quân sự là nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng. Tham mưu thực hiện tốt Chương trình 09 của Thành ủy, trong đó hoàn thành thủ tục, hồ sơ dự án xây dựng trụ sở Ban CHQS huyện, bố trí 32/32 điểm đất xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã, đến nay đã khởi công xây dựng được 4 trụ sở Ban CHQS xã; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 20,2% tăng 0,4% so với năm 2022 . Thường xuyên kiện toàn, bổ sung đầy đủ biên chế các đơn vị DQTV theo quy định, năm 2023 đã đăng ký 3.025/3.048 công dân đạt 99,25% so với tổng số công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; kết nạp 961 đồng chí và công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ cho ra luân phiên 961 đồng chí đạt 100%; thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, hoàn thành 100% chỉ tiêu Thành phố giao, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ban CHQS huyện đã phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng trong năm 2024, với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng” đối với LLVT huyện. Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 37 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

*Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của cấp trên các cấp cùng tinh thần tích cực, chủ động, đổi mới, UBND huyện Mê Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện tổ chức, triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật đó là: Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra; tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng thủ cấp xã; hoạt động giáo dục quốc phòng-an ninh cho các đối tượng được triển khai đồng bộ, có chiều sâu… Qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp.

Các đại biểu dự Hội nghị huyện Mê Linh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2024, UBND huyện xác định cần hoàn tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường quán triệt, giáo dục, phổ biến pháp luật cho toàn dân và lực lượng vũ trang huyện; quản lý chặt chẽ công trình quốc phòng, đất quốc phòng trên địa bàn; tập trung nâng cao chất lượng, bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng SSCĐ cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; kiện toàn, thành lập chi bộ quân sự ở các xã, thị trấn và đi vào hoạt động bảo đảm chất lượng; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo 5 xã : Quang Minh, Chi Đông, Đại Thịnh, Tráng Việt, Vạn Yên diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo huyện Mê Linh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2023.

Cùng với đó, tại Hội nghị, Đảng ủy, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ban CHQS huyện cũng phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 *Năm 2023, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đã xác định trong năm. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tập huấn cán bộ, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức QP&AN; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác chính sách hậu phương quân đội; công tác phối hợp làm công tác dân vận... Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định phát triển kinh tế, xã hội của huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp, trình bày tham luận phân tích làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương. Đồng thời, nêu ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là, tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Ban CHQS các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024. Thường xuyên quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT huyện, trước hết là chất lượng chính trị; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng; thực hiện tốt các cuộc vận động, tham gia thi tìm hiểu do cấp trên và đơn vị tổ chức đạt kết quả cao nhất; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết truyền thống của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương diễn ra trên địa bàn.

Khen thưởng cho các tập thể vì có thành tích xuất trong công tác quốc phòng địa phương.

Nhân dịp này, UNBD huyện công bố quyết định và khen thưởng cho 8 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2023.

*Theo báo cáo tổng kết, trong năm, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng; trong đó nhiều nội dung hoàn thành tốt như: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng KVPT vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; duy trì nghiêm quy định trực SSCĐ bảo vệ an toàn các sự kiến chính trị; tổ chức phòng, chống dịch bệnh; ứng phó, xử lý có hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố môi trường, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến dấu của LLVT địa phương không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP và AN thực hiện có nền nếp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Các cấp, các ngành, các địa phương coi trọng kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường đầu tư về quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của thị xã cho nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh Hội nghị thị xã Sơn Tây.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã đóng góp vào phương hướng thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; phát triển KT-XH gắn với tăng cường đầu tư lĩnh vực quốc phòng, quân sự; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT; thực hiện tốt công tác đối ngoại, thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết, tổng kết…

UBND thị xã tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2023.

Cùng với đó, UBND đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2023.

         Văn Tuân-Phạm Luân-Việt Dũng-Trần Đức

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ