A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

 

QPTĐ-Sáng 30-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 141 điểm cầu. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáu tháng đầu năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp đỡ nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng; tiếp tục thực hiện kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị; thực hiện tốt công tác tuyển quân và sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần tạo chuyển biến tích cực về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong các hoạt động của toàn quân. 

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất phát huy tốt vai trò của các cấp ủy, tổ chức Đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ, Đại hội XIII của Đảng. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; có nhiều đổi mới nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; các hoạt động kỷ niệm và Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; công tác cán bộ, bảo vệ, dân vận, chính sách được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ; chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh. 

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực; triển khai chặt chẽ Kế hoạch đầu tư công và hoàn thành tổng điều tra kinh tế-xã hội, cơ sở hành chính năm 2021; quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác khoa học, công nghệ, môi trường, khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Thực hiện nghiêm công tác pháp chế, tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, mua sắm vũ khí trang bị…góp phần giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

Triển khai linh hoạt, có trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, hoạt động giao lưu, bảo vệ quản lý biên giới và quân y; triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Xu-đăng đạt hiệu quả tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả đạt được của toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2021. Để quân đội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đã gợi mở một số định hướng lớn, đó là: Toàn quân cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn kết chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả với phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước; phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Chăm lo và gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm tốt, khẩn trương nhân rộng; bổ sung vào lý luận, đường lối về quân sự, quốc phòng. Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc…

Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung để quân đội quan tâm thực hiện trong thời gian tới, như: Tích cực thể chế hóa, cụ thể hóa những điểm mới, nhất là nhận thức, tư duy mới về quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Chiến lược đã được phê duyệt và các chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư QUTƯ Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong các hội nghị, buổi làm việc với QUTƯ và Bộ Quốc phòng. Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo chiến lược, chủ động tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng... Cùng với đó, cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; kiên quyết, kiên trì và đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Quân đội cần tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao; cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Quân đội tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nhất là trong phòng chống dịch Covid-19, thực hiện chiến lược vaccine…

M.Đức-H.Hải


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ