A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thường Tín

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTĐ-Năm 2020, huyện Thường Tín đã chủ động triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN), từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện vững mạnh.

Hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN huyện Thường Tín.

Trong năm, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã chỉ đạo Ban CHQS phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 53 cán bộ đối tượng 3 và 360 cán bộ đối tượng 4. Cùng với đó, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, thị trấn tổ chức 26 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4 cho 2.056 đồng chí và 29 lớp cập nhật nội dung mới cho 1.971 đối tượng 4 đã được bồi dưỡng kiến thức QP-AN trước năm 2014. 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đình Hải, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Thường Tín cho biết: Ban CHQS là cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện. Hằng năm, cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN bảo đảm sát, đúng quy định. Từ đó, Ban CHQS chủ động tham mưu với Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, từng bước nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương. 

Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác phổ biến kiến thức QP-AN nói riêng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tập trung; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh với hơn 1.250 bài viết về tình hình kinh tế, chính trị, QP-AN, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các đoàn thể, cộng đồng dân cư, quần chúng nhân dân trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN. Các thành viên của Hội đồng Giáo dục QP-AN từ huyện đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hoạt động theo quy chế. Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc rà soát, nắm chắc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN, làm cơ sở để tham mưu mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đúng quy định và kế hoạch đề ra. Nội dung bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã được chú trọng, đổi mới, sát với thực tiễn, dễ hiểu và dễ tiếp thu. Qua các đợt phát động thi đua, thi tìm hiểu, giao lưu văn hóa-văn nghệ, sinh hoạt nói chuyện chuyên đề..., thanh thiếu niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, quê hương.

Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện thường xuyên theo dõi 2 trường cao đẳng, 5 trường THPT trên địa bàn về công tác giáo dục QP-AN cho gần 9.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Qua kiểm tra của Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện, cơ bản đội ngũ cán bộ, học sinh, sinh viên các nhà trường có nhận thức cơ bản về nội dung được truyền đạt, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ QP-AN trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, các nhà trường đã có giáo viên giáo dục QP-AN tổ chức học rải xuyên suốt, bảo đảm đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qua thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP-AN được nâng lên, từ đó, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hội đồng Giáo dục GP-AN huyện được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục QP-AN năm 2020.

Việt Dũng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Kiểm soát ca nhiễm mới 

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực ...
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ