A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục, rèn luyện đảng viên ở Đảng bộ Tiểu đoàn KSQS 103

QPTĐ-9 tháng đầu năm, Đảng ủy Tiểu đoàn 103 đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, QUTW và Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện trách nhiệm cầm chừng, mất đoàn kết nội bộ; ngăn chặn, không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huấn luyện nghiệp vụ ở Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103.

Đảng ủy Tiểu đoàn, các cấp ủy chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời kiện toàn cấp ủy viên các cấp; thực hiện tốt công tác phát triển Đảng gắn với sàng lọc đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được phát huy. Nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì chặt chẽ, có nhiều giải pháp đột phá vào lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Thiếu tá Đào Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn KSQS 103 chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện nghiêm quy định sinh hoạt chuyên đề ít nhất 3 tháng 1 lần. Ngoài ra, Đảng ủy Tiểu đoàn có chủ trương tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm, coi đây là nội dung quan trọng trong việc giáo dục, nâng cao năng lực của đảng viên.

 Có giải pháp, nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với thực tiễn từng chi bộ, tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng. Kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt, dành thời gian thỏa đáng cho phần thảo luận, có những gợi mở định hướng hợp lý để đảng viên tham gia thảo luận, từ đó phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể, tìm ra những chủ trương, biện pháp đúng đắn”.

Trong năm, Đảng ủy Tiểu đoàn tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp về vị trí, vai trò công tác giáo dục chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục chính trị hằng năm. 

Thường xuyên giáo dục về tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đơn vị, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; nhận thức rõ thách thức và những yêu cầu của hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Cùng với đó, Đảng ủy Tiểu đoàn chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình hành động, kế hoạch của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên.

Thượng úy Bùi Trung Thành, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn KSQS 103 tâm sự: “Chúng tôi đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đảng viên là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp bằng phương pháp vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì; nâng cao khả năng vận dụng, năng lực tiến hành, phong cách làm việc dân chủ, nói đi đôi với làm, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao”.

Cùng với kết quả trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đơn vị hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức luyện tập thường xuyên. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ thời gian, nội dung chương trình cho các đối tượng đánh giá sau kiểm tra, nhìn chung đạt khá. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy tắc trật tự an toàn xã hội đối với mọi quân nhân khi ra ngoài doanh trại trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp đối thoại dân chủ trong Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, có nhiều biện pháp phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong việc động viên, khích lệ bộ đội nêu cao trách nhiệm, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hữu Thu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ