A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản lĩnh, ý chí, niềm tin, nơi khởi nguồn sức mạnh

 

Đại tá Nguyễn Khắc Nhân
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2020 đi qua với nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen; thế giới đã chứng kiến một năm đại dịch Covid-19 bùng phát, gây tổn thất nặng nề cho nhiều quốc gia, nhiều nước rơi vào suy thoái kinh tế, kéo theo những hệ lụy rất lớn cả về vật chất và tinh thần. Trong bối cảnh đó, mặc dù bị tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lụt, sạt lở đất ở miền Trung song bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của cả dân tộc đã giúp nước ta vượt qua trở ngại, đạt nhiều thành tích nổi bật được thế giới ghi nhận. Việt Nam nổi lên là một trong những nước chống dịch hiệu quả nhất, nền kinh tế vẫn có mức tăng trưởng dương với 2,91%. Trong hành trình cùng đất nước vượt lên trong gian khó, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện rõ chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, nỗ lực đóng góp có hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn. Hòa vào thành tích chung ấy, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội, những người không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, kiên cường trên tuyến đầu chống dịch, phục vụ và bảo đảm an toàn cho nhân dân, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” trong thời kỳ mới.

Có thể khẳng định, có được kết quả trên, là do cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trong toàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ; đặc biệt đã nhận thức đúng vị trí, vai trò và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nổi bật là: 

Tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy Hà Nội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật, định hướng tư tưởng cho bộ đội; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ, sự kiện quan trọng; chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở và cấp Bộ Tư lệnh; đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 trong đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Thủ đô. Chỉ đạo thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm kết hợp với phong trào thi đua yêu nước của địa phương đạt kết quả tốt. Đặc biệt hoạt động CTĐ, CTCT trong phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung đẩy mạnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “vì nhân dân quên mình”, xác định phòng, chống đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ không quản ngại hy sinh, gian khổ, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tăng cường quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm, lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội, nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Tham mưu với Đảng ủy BTL chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo chặt chẽ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ III làm điểm cho khối các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy thành công tốt đẹp, được Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội đánh giá là mẫu mực để các Đảng bộ khác học tập, rút kinh nghiệm. Sau Đại hội, Đảng ủy ban hành 10 quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng tâm và 7 chương trình công tác toàn khóa. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương chuẩn bị tốt nhân sự cán bộ Quân đội tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với nhân sự HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả 100% cán bộ là Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận, huyện, thị xã được bầu vào Ban Thường vụ Quận, Huyện, Thị ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, chuyển đảng chính thức, tặng Huy hiệu Đảng, đổi phát thẻ đảng viên, kiện toàn cấp ủy, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trong tâm là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi hội thao, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Những kết quả trên đã góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp; triển khai nhiều biện pháp khắc phục tình trạng thiếu cán bộ cấp cơ sở, nhất là cán bộ trung đội ở các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tích cực tạo nguồn, đề nghị đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 95,64%, tăng 1,21% so với năm 2019; cán bộ có trình độ lý luận chính trị cao cấp đạt 8,95%. Công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển ra, đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế, nguyên tắc, góp phần nâng cao năng lực, trình độ, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác sĩ quan dự bị, nhất là đào tạo, bồi dưỡng, chuyển loại sĩ quan dự bị bằng các nguồn ngân sách đã khắc phục được tình trạng thiếu sĩ quan dự bị. Hiện nay, số lượng sĩ quan dự bị đạt 102,97% so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn hoạt động của LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt công tác thẩm định, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị trong tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, đề nghị phong, thăng quân hàm, nâng lương, phát triển đảng, điều động người vào cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật... Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và thành phố Hà Nội diễn ra trên địa bàn.

Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Nhân rộng các mô hình dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào “Bộ đội và Dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội chung tay vì người nghèo”. Trong những năm qua, đã chỉ đạo 30 quận huyện, Sư đoàn Bộ binh 301 và các Tiểu đoàn trực thuộc tổ chức huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại 191 xã, phường, thị trấn, giúp đỡ nhân dân 32.900 ngày công lao động tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, các công trình văn hóa công cộng, vệ sinh môi trường; huy động gần 4.618 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, sự cố môi trường, góp phần giữ vững và phát huy hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, Nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô trong lòng nhân dân.

Hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, người có công với cách mạng, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị đã xây tặng 8 ngôi nhà tình nghĩa; phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 8.800 lượt đối tượng chính sách trên địa bàn; chi trả chế độ cho hơn 2.101 đối tượng theo Quyết định 62, hơn 5.166 đối tượng theo Quyết định 49 và 214 đối tượng theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. 

Bước sang 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ XVII của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ III. Chính vì vậy, hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Thủ đô cần tiếp tục đổi mới toàn diện, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm, đó là:

Một là: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chính trị các cấp trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; trong đó chú trọng tổ chức học tập, nghiên cứu những vấn đề lớn, nét mới của nghị Đại hội Đảng các cấp đã xác định, làm cơ sở xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu, tiên phong thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và nhiệm vụ của LLVT Thủ đô. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT đi sâu vào những nhiệm vụ cơ bản, khâu then chốt, khắc phục dứt điểm những hạn chế, tồn tại đang đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hai là: Tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là năng lực cụ thể hóa nghị quyết và tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào hoạt động thực tiễn; đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, làm việc có kế hoạch, theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; khắc phục tình trạng nghị quyết lãnh đạo chung chung, dàn trải, trùng lặp, nghị quyết một đường, tổ chức thực hiện một nẻo, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thực tiễn cho thấy: Ở đâu, đơn vị nào mà hiệu lực và vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được phát huy thì ở đó CTĐ, CTCT sẽ được tăng cường và đạt hiệu quả cao, ngược lại ở đâu, thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc thì ở đó CTĐ, CTCT kém hiệu lực và kết quả không cao. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT Thủ đô vững mạnh, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết cho cấp ủy viên các cấp.

Ba là: Nâng cao trình độ, năng lực chủ trì về chính trị cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên và năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của cơ quan chính trị; xây dựng đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị, trước hết là quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi dẫn đến nội bộ mất đoàn kết; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT và phương pháp công tác; đội ngũ chính ủy, chính trị viên phải thực sự là trung tâm đoàn kết, gương mẫu đi đầu, có năng lực toàn diện, giỏi tiến hành CTĐ, CTCT, có uy tín cao trước tập thể đơn vị. 

Bốn là: Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành CTĐ, CTCT, bảo đảm được tính cơ bản, hệ thống, vừa cập nhật những thông tin mới, vừa trang bị được kiến thức toàn diện, đồng thời, trực tiếp góp phần vào xây dựng phẩm chất nhân cách cần thiết ở người quân nhân cách mạng, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” vừa phục vụ cho nhiệm vụ trực tiếp trước mắt và cả nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của quân đội.

Năm là: Vận dụng sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện trong tiến hành CTĐ, CTCT. Mỗi tổ chức, mỗi lực lượng đều có chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động khác nhau, nên cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong các hoạt động, có như vậy mới có thể phát huy được thế mạnh của từng tổ chức, từng lực lượng để hỗ trợ cho nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp để không ngừng nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị cần đổi mới, tích cực nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa và các phương tiện đảm bảo cho CTĐ, CTCT. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tiến hành và nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong tình hình mới.
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Phóng sự ảnh
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ